2/12/16

Οδηγός προγράμματος Erasmus+ για τους αιτούντες 2017


Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμος ο νέος οδηγός του προγράμματος Erasmus + για τους Αιτούντες 2017 (version 1 20/10/2016).


Μεταξύ των κυριότερων αλλαγών που έγιναν το 2017 είναι οι εξής:
  • εισαγωγή της έννοιας των «ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων στο εθνικό πλαίσιο» βάσει της στρατηγικής σχέσης ΒΔ2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο κάθε αρμόδιου εθνικού φορέα.
  • βελτίωση των κανόνων χρηματοδότησης ορισμένων αποκεντρωμένων δράσεων·
  • η δράση «Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων» δεν καλύπτεται πλέον από αυτή τη γενική πρόσκληση υποβολής προτάσεων και τον οδηγό του προγράμματος, αλλά θα αποτελέσει αντικείμενο μιας ιδιαίτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που ανακοίνωσε ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.
Όπως και το 2016, ο οδηγός του προγράμματος 2017 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενθάρρυνση σχεδίων που στηρίζουν την κοινωνική ένταξη (κυρίως των προσφύγων και των μεταναστών), καθώς και στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης.
Περισσότερες πληροφορίες και ο νέος οδηγός Erasmus + 2017 στον ιστότοπο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών:
https://www.iky.gr/el/eggrafa-eplus/odigos-eplus

Δεν υπάρχουν σχόλια: