9/12/16

Η αυτοαξιολόγηση δεν θα συνδεθεί με μισθούς ή απολύσεις
Η αυτοαξιολόγηση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν θα συνδεθεί με μισθούς ή απολύσεις, δεσμεύθηκε ο υπουργός Παιδείας στη Βουλή, κατά τη σημερινή συζήτηση επί του Κρατικού Προυπολογισμού, υπογραμμίζοντας τα εξής:.
-Οι διαδικασίες του σχεδιασμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου που σταδιακά θα εισαχθούν θα αποτελούν εσωτερική υπόθεση των σχολικών μονάδων και σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα ούτε βέβαια θα συνδέονται με μισθούς ή απολύσεις.
-Αντίθετα, στόχος είναι να δημιουργηθεί μια κουλτούρα συνεργατικού σχεδιασμού με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της παιδαγωγικής πράξης, μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας.
-Τέτοιου τύπου αυτοαξιολογήσεις θα αναδείξουν τις πρωτοποριακές δράσεις που γίνονται ήδη με πρωτοβουλία εκπαιδευτικών σε πολλά από τα σχολεία μας.
-Στις αυτοαξιολογήσεις, όμως, των σχολικών μονάδων θα καταγραφούν και οι υποχρεώσεις της Πολιτείας που σε πολλούς τομείς υπολείπονται.
 www.esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: