12/12/16

Υποτροφίες στο εξωτερικό από το κληροδότημα «Παν. Τριανταφυλλίδη

Υποτροφίες στο εξωτερικό από το κληροδότημα «Παν. Τριανταφυλλίδη»
Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων  χωρίς  διαγωνισμό, για σπουδές  Δεύτερου  Κύκλου (μεταπτυχιακές)  και  Τρίτου  Κύκλου (διδακτορικές)  στο εξωτερικό,   ακαδημαϊκού έτους  2015-2016, από  τα έσοδα του κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη»,  που   υπάγεται  στην   άμεση  διαχείριση του  Υπουργείου  Οικονομικών.  
Η προκήρυξη σε μορφή pdf 

 www.minedu.gov.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια: