Κατάταξη εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικόΚατάταξη εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό
Ο αξιολογικός πίνακας κατάταξης σε μορφή pdf

 www.minedu.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μεθοδολογία, πολιτικές, πρακτικές επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας(Γυμνάσιο)

Αρχείο Δημοσιεύσεων