23/12/16

Αναλυτικές οδηγίες για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό ΛύκειοΟδηγίες για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο (άρθρο 8 του Π.Δ. 46/2016) για το σχολικό έτος 2016-2017


Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 48/08-12-2016 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω Οδηγίες για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο (άρθρο 8 του Π.Δ. 46/2016) για το σχολικό έτος 2016-2017


Οι οδηγίες σε μορφή pdf
Παράρτημα Ι σε μορφή doc
Παράρτημα II σε μορφή doc
Παράρτημα IIΙ σε μορφή xls
Παράρτημα IV σε μορφή doc
Παράρτημα V σε μορφή pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: