27/12/16

Πιλοτικό πρόγραμμα μαθητείας στην περιφέρεια ΚρήτηςΔημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για το πιλοτικό πρόγραμμα μαθητείας που θα πραγματοποιηθεί στην περιφέρεια Κρήτης το επόμενο διάστημα.Στην εφαρμογή της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης, η οποία είναι προαιρετική, εγγράφονται οι κάτοχοι πτυχίου του Δευτεροβάθμιου Κύκλου
Σπουδών του ΕΠΑ.Λ. Η εφαρμογή της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης έχει διάρκεια εννέα μηνών. Στην Πιλοτική Τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» διάρκειας
τουλάχιστον διακοσίων (200) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται επτά (7) ώρες εβδομαδιαίως από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, στο 1ο Ε.Κ. Ηρακλείου ή/ και στο 6ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί των εργαστηριακών μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων. Το πρόγραμμα έχει έναρξη το Δεκέμβριο του 2016 και ολοκληρώνεται εντός του έτους 2017, ακολουθώντας το πρόγραμμα διδασκαλίας των σχολικών μονάδων της δημόσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Στην Πιλοτική Τάξη Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης εφαρμόζεται επιπλέον «Πρόγραμμα εκπαίδευση στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο»,διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ' ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες.


Διαβάστε όλο Το ΦΕΚ σε μορφή pdf

 www.minedu.gov.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια: