6/12/16

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό
Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών
 www.minedu.gov.gr
Η απόφαση σε μορφή pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: