Οι σχολικές μονάδες, εντός των οποίων θα λειτουργήσουν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των ΠροσφύγωνΜε νέα απόφαση   ορίζονται οι παρακάτω  οι σχολικές μονάδες , εντός των οποίων θα λειτουργήσουν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) ανά κέντρο φιλοξενίας:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μεθοδολογία, πολιτικές, πρακτικές επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας(Γυμνάσιο)

Αρχείο Δημοσιεύσεων