18/12/16

Ο Κ. Γαβρόγλου για τη διδασκαλία της ΙστορίαςΑπό συνέντευξή του Υπουργού Παιδείας Κ.. Γαβρόγλου στο  ΒΗΜΑ της Κυριακής


"Η διδασκαλία της Ιστορίας είναι ένα άλλο ζήτημα που χρειάζεται να εκσυγχρονιστεί. Θα πρέπει να μετατρέψουμε την Ιστορία  από ένα μάθημα που στόχο έχει να καλλιεργήσει αποκλειστικά την εθνική συνείδηση , σε ένα μάθημα που καλλιεργεί την ιστορική συνείδηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάνει τον εκπαιδευτικό του ρόλο ούτε ότι παύει η ιστορία να σφυρηλατεί κοινότητες. Αυτό που σημαίνει είναι ότι τα παιδιά θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την ιστορικότητα της εθνικής συνείδησης αλλά και την ιστορικότητα της εθνικής συνείδησης του άλλου. Το παρελθόν και η Ιστορία έχουν τη δική τους γραμματική μέσα από την οποία μπορούμε να κατανοήσουμε τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα. Σε αυτήν πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά. Η εθνική ιστορία  είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτού του στόχου, αλλά ούτε το  μοναδικό ούτε το σπουδαιότερο"Διαβάστηκε στο http://dictyo.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: