19/12/16

Τι είπε ο Υπουργός για περιγραφική αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση στα σχολεία

"στις παρελάσεις με την περιγραφική αξιολόγηση ποιος θα κρατάει τη σημαία;"


Απόσπασμα από  Συνέντευξη στα "ΝΕΑ" του Υπουργού Παιδείας

Επίσης μιλήσατε για γενίκευση περιγραφικής αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Δεδομένου ότι δάσκαλοι και καθηγητές αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο πιέσεις γονιών για υψηλές βαθμολογίες ώστε το παιδί τους να κρατήσει τη σημαία στις παρελάσεις με την περιγραφική αξιολόγηση ποιος θα κρατάει τη σημαία;

Η περιγραφική αξιολόγηση δεν σημαίνει ότι θα καταργηθούν οι βαθμοί. Η περιγραφική αξιολόγηση λειτουργεί πειραματικά από φέτος και σχεδιάζουμε να γενικευτεί από το επόμενο σχολικό έτος.  Στόχος είναι να μετακινηθεί η έμφαση από το κυνήγι των βαθμών στην ουσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας που είναι η ανάπτυξη πολύπλευρων προσωπικοτήτων Υπάρχουν πολλές πτυχές της προσωπικότητας των μαθητών που δεν μπορούν να βαθμολογηθούν μέσω της συμβατικής βαθμολογίας Η ενσυναίσθηση η συνεργατικότητα η κριτική σκέψη η δυνατότητα αντιμετώπισης προβλημάτων οι καλλιτεχνικές κλίσεις είναι πολύ σημαντικές δεξιότητες οι οποίες έτσι όπως είναι οργανωμένο το εκπαιδευτικό σύστημα όχι μόνο δεν αξιολογούνται ποτέ αλλά ουσιαστικά μένουν στο περιθώριο

Για την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που προετοιμάζετε θυμίζω ότι στο παρελθόν οι εκπαιδευτικοί είχαν αντιδράσει έντονα και εντέλει πάγωσε Τώρα λέτε ότι η επικείμενη διαδικασία δεν θα συνδεθεί με μισθούς και απολύσεις Τι θα γίνει όμως σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός αξιολογηθεί αρνητικά;

Οπως και με την περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών έτσι και εδώ το σημαντικό είναι να αλλάξει η εκπαιδευτική μας κουλτούρα Δεν πρόκειται για αξιολόγηση αλλά για αυτοαξιολόγηση και οπωσδήποτε δεν θα έχει τιμωρητική λογική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μιλάμε για αξιολόγηση του εκπαιδευτικού αλλά για αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας με βάση τους στόχους που η ίδια έχει θέσει από την αρχή της χρονιάς ύστερα από συζητήσεις των εκπαιδευτικών των μαθητών και των γονέων Είναι διαδικασία που θα διαμορφωθεί προκειμένου να επιτρέψει στη σχολική μονάδα να αποτιμήσει το έργο της και να προβεί σε πρακτικές αυτοβελτίωσης. Θα είναι εσωτερική διαδικασία που σε καμία περίπτωση δεν θα στοχοποιεί πρόσωπα και που θα γίνεται σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και εργασιακής ασφάλειας

Δεν υπάρχουν σχόλια: