11/12/16

Ελληνική κοινότητα εκπαιδευτικών για την Ανεστραμμένη τάξη
Η Ελληνική κοινότητα εκπαιδευτικών για την Ανεστραμμένη τάξη (http://blogs.sch.gr/groups/flippedclassroom/) δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 και φιλοξενείται στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο με σκοπό να συγκεντρώσει τους Έλληνες εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που ενδιαφέρονται για τη διδακτική μεθοδολογία της Ανεστραμμένης τάξης. Στόχοι της κοινότητας αυτής είναι η ενημέρωση, η ανταλλαγή καλών πρακτικών, ο διαμοιρασμός αρχείων και η συζήτηση σε θέματα που αφορούν την Ανεστραμμένη τάξη.
 blogs.sch.gr/flippedclassroom

 Επιμορφωτικό σεμινάριο "Δημιουργία αλληλεπιδραστικού βίντεο για αξιοποίηση σε μεθοδολογίες διαφοροποιημένης διδασκαλίας και ανεστραμμένης τάξης".

Δεν υπάρχουν σχόλια: