1/12/16

Στρατηγικές διδασκαλίας της ορθογραφίας

(19 στρατηγικές διδασκαλίας της ορθογραφίας) Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος
Διδασκαλία της ορθογραφίας-
Το να γράφει κάποιος μαθητής ορθογραφημένα συχνά αποτελεί ένδειξη πως πρόκειται για άτομο μεθοδικό και με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Αντίθετα, είναι εδραιωμένη πεποίθηση, η οποία σε πολλές περιπτώσεις επηρεάζει και την επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου (δε θα μπορούσαμε να φανταστούμε μία γραμματέα ή έναν εκπαιδευτικό να γράφουν ανορθόγραφα), πως τα ορθογραφικά λάθη αποτελούν χαρακτηριστικό των «κακών» μαθητών (Woloshyn & Pressley, 1995)

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το αρχείο    (19 στρατηγικές διδασκαλίας της ορθογραφίας)

Δεν υπάρχουν σχόλια: