9/12/16

Το πρώτο βιβλίο στην Ελλάδα για την αυτοαξιολόγησηΤο πρώτο βιβλίο για την αυτοαξιολόγηση  που εκδόθηκε στην Ελλάδα( 1999)   έχει τίτλο: 'Εσωτερική Αξιολόγηση και Προγραμματισμός στη Σχολική Μονάδα".
 Η έκδοση του βιβλίου ήταν αποτέλεσμα   του έργου Σ.Ε.Π.Π.Ε (Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης)  που υλοποιήθηκε από το Τμήμα Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε συνεργασία με μέλη της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Η υλοποίηση του προγράμματος έγινε στα τέλη της δεκαετίας του΄90. 
Επιστημονικός Υπεύθυνος ήταν ο αείμνηστος Ιωσήφ Σολομών,Αναπληρωτής Καθηγητής του ΠΤΔΕ του Παν/μίου Πατρών.

Το βιβλίο περιλαμβάνει:
α. Ένα ενδεικτικό πλαίσιο διαδικασιών αυτοαξιολόγησης για την υποστήριξη ενός συστηματικού προγράμματος εσωτερικής αξιολόγησης από τη σχολική μονάδα.
β. Ένα θεματικό και μεθοδολογικό πλαίσιο 20 δεικτών ποιότητας που προτείνονται προς διερεύνηση από τη σχολική μονάδα κατανεμημένους σε 7 θεματικές περιοχές. Το πλαίσιο συμπληρώνεται από σύντομη περιγραφή των θεματικών περιοχών και των δεικτών, από μια ενδεικτική πρόταση για τη διερεύνηση κάθε δείκτη και από ενδεικτικά κριτήρια για κάθε δείκτη. Επίσης, περιλαμβάνει μια ενδεικτική βιβλιογραφία για κάθε θεματική περιοχή.
γ. Ένα ενδεικτικό πλαίσιο για τον προγραμματισμό της δράσης στο σχολείο που απορρέει από τα συμπεράσματα ενός προγράμματος αυτοαξιολόγησης.
δ. Ενημερωτικό υλικό για μεθόδους συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών στη διάρκεια ενός προγράμματος εσωτερικής αξιολόγησης.
ε. Οδηγίες για τη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης από τη σχολική μονάδα.
Τα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν:
  2ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής   2ο Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη Ρέντη, 2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου  ,    11ο Λύκειο Περιστερίου  ,   Γενικό Λύκειο Άμφισσας  ,   9ο Λύκειο Λάρισας,  2ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής  ,     2ο Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη Ρέντη,4ο Γυμνάσιο Χίου  ,   Πειραματικό Λύκειο της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης,  5ο Λύκειο Βόλου  ,   Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης  Αλσούπολης,  26ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Κυψέλη) ,  10ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου  , 1ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟ ΤΟ ΒΙΒΛΊΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: