14/12/16

Σύλλογος ΠΕ Αμαρουσίου: Περιγραφική αξιολόγηση μαθητών

Με αφορμή την εγκύκλιο που απέστειλε το ΙΕΠ στα νηπιαγωγεία και στις σχολικές μονάδες (Δημ. Σχολεία) με θέμα: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση» το Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου επισημαίνει τα εξής:

  • Οι σύλλογοι διδασκόντων καλούνται να αποφασίσουν τη συμμετοχή τους μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου στην πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος που είναι ασαφές, χωρίς να γνωρίζουν το περιεχόμενο και το πλαίσιο. Το υποστηρικτικό – επιμορφωτικό υλικό ΘΑ διαμορφωθεί, οι σύμβουλοι ΘΑ επιμορφωθούν το Γενάρη, ενώ σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δίνονται από το ΙΕΠ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης οι σύλλογοι διδασκόντων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους με βάση το υλικό και τις οδηγίες που θα τους δοθούν! Με άλλα λόγια, το Υπουργείο Παιδείας ζητά τη συμφωνία των εκπαιδευτικών σ’ ένα σύστημα αξιολόγησης αλλά και διδασκαλίας που δεν τους έχει κοινοποιηθεί!
  • Στην πρόσκληση είναι ξεκάθαρο ότι η περιγραφική αξιολόγηση θα εφαρμοστεί παράλληλα με την υπάρχουσα ποσοτική αξιολόγηση – βαθμολόγηση.
  • Δημιουργείται το ερώτημα για το κατά πόσο η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών θα συνδεθεί με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, η οποία είναι στους άμεσους στόχους του υπουργείου Παιδείας. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης μαθητών καθώς και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα (επιτεύγματα και πρόοδος μαθητών, ατομική και κοινωνική ανάπτυξη μαθητών) είναι στους βασικούς δείκτες της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας με βάση τα προηγούμενα νομοθετικά πλαίσια, τα οποία να σημειώσουμε ότι δεν έχουν καταργηθεί. Η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών αποτελεί έτσι κι αλλιώς  άλλο ένα μεθοδολογικό εργαλείο συλλογής δεδομένων για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
  • Εξάλλου ποιος δεν κατανοεί ότι η περιγραφική αξιολόγηση, και να εφαρμοστεί, δε θα παύει να λειτουργεί μέσα σ’ αυτό το πλέγμα παραγόντων που προσδιορίζουν τη σχολική επίδοση και απλά θα διαπιστώνει – περιγράφει τα αρνητικά τους αποτελέσματα, χωρίς να παρεμβαίνει ουσιαστικά στην επιρροή τους.
Ουσιαστικά το ΥΠΠΕΘ θέλει  πρώτα και κύρια να «απορροφήσει» τα κονδύλια του ΕΣΠΑ με τις «πληρωμένες οδηγίες» για την εδραίωση της εκπαίδευσης της ακριβοπληρωμένης αμάθειας. Με τον τρόπο αυτό θέλει το ΥΠΠΕΘ να εσωτερικεύσουν από την πιο μικρή ηλικία οι μαθητές μας την αίσθηση της αδυναμίας τους μέσω ενός ατομικού φακέλου που θα τον κουβαλάνε σαν βιογραφία. Γιατί είναι σίγουρο ότι ο κατατεμαχισμός της εικόνας κάθε μαθητή και η προσαρμογή στην προκρούστεια κλίνη των μπιχεβιοριστικών ρημάτων της περιγραφικής αξιολόγησης (ο μαθητής παρατηρεί, επισημαίνει, κατανοεί, κατέχει, χρησιμοποιεί κ.λπ.) θα ενισχύσει την ιδεολογία των φυσικών χαρισμάτων. Ο κάθε μαθητής θα αποτελεί όλο και περισσότερο μια ξεχωριστή φιγούρα αναλυόμενη σε τυποποιημένες κατηγορίες ικανοτήτων, αποσυνδεδεμένη από κοινωνικούς – ιστορικούς προσδιορισμούς. Η σχολική εξέλιξή του θα μοιάζει, περισσότερο ίσως από σήμερα, να καθορίζεται περισσότερο από «εγγενείς» ατομικές ικανότητες, μεταμφιεζόμενη σε ατομική του υπόθεση και πρόβλημα.

Με βάση τα παραπάνω καλούμε τους Συλλόγους διδασκόντων να μην συναινέσουν  στην προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να μπουν σε μια διαδικασία της οποίας ούτε το πλαίσιο ούτε το περιεχόμενο γνωρίζουν. Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή είναι εθελοντική, και κανένας δεν μπορεί να υποχρεώσει το σύλλογο διδασκόντων να αποφασίσει γι’ αυτήν.  Καλούμε το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε.να πάρει ανάλογες αποφάσεις. 
 www.alfavita.gr

 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: