14/12/16

Τα θέματα Παιδείας στα οποία αναφέρθηκε Υπουργός Κώστας Γαβρόγλου
Συνέντευξη Υπουργού Κώστα Γαβρόγλου
Μαρούσι, 14/12/2016
Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να ορθοποδήσει μια
δημόσια εκπαίδευση, θεσμικά υπονομευμένη, υλικοτεχνικά ρημαγμένη και με
ανθρώπινο δυναμικό που η ίδια η Πολιτεία είχε απαξιώσει. Όπως τόνισα ήδη και στη
Βουλή κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, η πολιτική μας κινείται σε δύο
κατευθύνσεις: Αφενός κατοχυρώνουμε και ταυτοχρόνως βελτιώνουμε όσα έχουν ήδη
γίνει (τα οποία είναι πολλά και στις συνθήκες που πραγματοποιήθηκαν, αποτελούν
άθλο), αφετέρου ξεκινάμε και νέες μεταρρυθμίσεις.
Θα μιλήσουμε για ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες, αρκετές από τις οποίες έχετε ήδη
ακούσει. Για αυτό και πρέπει να είναι σαφές το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνονται
οι ρυθμίσεις αυτές: βασικός άξονας μας είναι ότι το διαφορετικό θα προκύψει όταν
υπάρξει εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό και έμπρακτα θα φανεί ότι ενισχύουμε
τους εκπαιδευτικούς και δείχνουμε με σαφήνεια την εμπιστοσύνη μας σε αυτούς.
Μία κοινωνία που απαξιώνει τους εκπαιδευτικούς και μία Πολιτεία που τους εμπαίζει,
δεν μπορούν να διαμορφώσουν μία δημοκρατική παιδεία. Άρα το θέμα της
εμπιστοσύνης στους εκπαιδευτικούς τίθεται με τον πιο δραματικό τρόπο τα τελευταία 50
χρόνια. Ή θα προχωρήσουμε στην πολύμορφη ενίσχυση τους έργου τους και θα
δείξουμε έμπρακτα την εμπιστοσύνη μας και ως κοινωνία και ως Πολιτεία, ή θα
συνεχίσουν να αναπαράγονται τα αδιέξοδα.
Καλούμαστε λοιπόν, όλοι να επανατοποθετηθούμε για ένα σύνολο ζητημάτων, να
επανανοηματοδοτήσουμε το δημόσιο χώρο, και άρα το δημόσιο σχολείο. Οι προτάσεις
μας δεν είναι προτάσεις διαχείρισης της κρίσης αλλά προσπάθεια να διαμορφώσουμε
τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ που μας επιτρέπουν οι σαφείς ενδείξεις μιας
έστω δειλής αναπτυξιακής πορείας, αφήνοντας πίσω μας το σχολείο της κρίσης. Και να
σημειώσουμε ότι βγαίνοντας από την κρίση, το δημόσιο σχολείο, το δημόσιο
Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ είναι ακόμη όρθια, με πολλά προβλήματα, αλλά όρθια.
Σε έναν τόσο περίπλοκο θεσμό όπως η δημόσια εκπαίδευση, που έχει υποστεί τόσα
δεινά και έχει τόσο βάναυσα απαξιωθεί, η εδραίωση της κανονικότητας δεν είναι κάτι
που γίνεται μονάχα με νόμους και διατάξεις. Χρειάζεται και μία συζήτηση με την
κοινωνία, για να αρχίζουν να αλλάζουν νοοτροπίες και παθογένειες που διαμορφώθηκαν
εδώ και δεκαετίες και οι οποίες υπονομεύουν την ουσιαστική λειτουργία των
εκπαιδευτικών μας θεσμών.
Όλα τα παρακάτω είναι στο πλαίσιο του τριετούς προγράμματος που έχουμε ήδη
εκπονήσει.
Τα μέτρα που εφαρμόζονται ήδη αλλά και αυτά που σχεδιάζονται, εμπνέονται από
το όραμα για ένα σχολείο ποιότητας, ισότητας, δημοκρατίας και ανθρωπισμού.
Η βελτίωση της ποιότητας επιδιώχθηκε με τα νέα ωρολόγια προγράμματα υποχρεωτικής εκπαίδευσης που είναι περισσότερο συμβατά με τις ανάγκες και τις αντοχές των παιδιών των
αντίστοιχων ηλικιών, τον νέο τύπο Επαγγελματικού Λυκείου που δημιουργεί ένα ενιαίο μοντέλο
επαγγελματικού σχολείου χωρίς διακρίσεις και πρόωρη ειδίκευση και με ασφαλή
πρώτη επαφή με την αγορά εργασίας μέσω της μαθητείας,
 τον εμπλουτισμό του ωρολογίου προγράμματος 2.218 δημοτικών σχολείων με
νέα διδακτικά αντικείμενα
  τη δραστική μείωση του εξεταστικού φόρτου στο γυμνάσιο και την πιλοτική
εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης συνολικά στην υποχρεωτική
εκπαίδευση,
 τα νέα προγράμματα σπουδών στα Θρησκευτικά, στις ξένες γλώσσες, στα Νέα
Ελληνικά του ΕΠΑΛ,
  τον εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης σε όλα τα μαθήματα και όλες τις βαθμίδες,
ώστε να αφαιρεθούν λεπτομέρειες, επαναλήψεις και αλληλοεπικαλύψεις και να
αναδειχθούν τα σημεία που πρέπει να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος και να
επιδιωχθεί εμβάθυνση.
Έπονται βέβαια και άλλες πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση, όπως θα πούμε στη
συνέχεια.
Την ισότητα ευκαιριών την επιδιώκουμε με τον Ενιαίο Τύπο Δημοτικού Σχολείου, που προσφέρει σχεδόν σε όλα τα παιδιά το ίδιο εμπλουτισμένο πρόγραμμα,
   την αναβάθμιση της ειδικής αγωγής, προωθώντας θεσμικές αλλαγές με βασική
κατευθυντήρα αρχή την παιδαγωγική της ένταξης, ιδρύοντας 538 νέα Τμήματα
Ένταξης, 38 Ειδικές σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και αυξάνοντας τις
προσλήψεις προσωπικού,
   την έγκαιρη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια εκκίνηση της απογευματινής
ενισχυτικής διδασκαλίας στο γυμνάσιο
   τη θεσμοθέτηση μιας νέας φάσης εντατικών μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας
για όσους και όσες παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση,
   την οργάνωση και λειτουργία από το μηδέν των δομών υποδοχής για την
εκπαίδευση παιδιών προσφύγων.
Τέλος, στοιχείο δημοκρατικής διοίκησης αποτελεί η δυνατότητα που δόθηκε
στους εκπαιδευτικούς να εκφράσουν τη γνώμη τους για τους προϊσταμένους, για την
επιλογή των Διευθυντών και των Υποδιευθυντών Σχολείων άμεσα και έμμεσα για την
επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης.
Υπάρχει ένας ακόμα κομβικής σημασίας στόχος που υπηρετείται από τα μέτρα
που λαμβάνονται και αυτός είναι ο στόχος της ορθολογικής και προγραμματισμένης
διαχείρισης των υλικών και ανθρώπινων πόρων.
Πρώτο βήμα σε αυτή την προσπάθεια ήταν το επιτυχές άνοιγμα των σχολείων φέτος,
χάρη στις έγκαιρες μεταθέσεις και αποσπάσεις μονίμων καθώς και προσλήψεις
αναπληρωτών και την έγκαιρη παράδοση των βιβλίων στα σχολεία.
Επίσης,
  θεσμοθετήθηκε διδακτικό ωράριο Νηπιαγωγών (αίτημα χρόνων),
   δημιουργήθηκαν 1.686 επιπλέον οργανικές θέσεις και συστάθηκαν στην Α/θμια οι
κλάδοι γαλλικής και γερμανικής γλώσσας, πληροφορικής, εικαστικών και
θεατρικής αγωγής με 2.223 οργανικές θέσεις, για να λυθεί με όσο το δυνατό
καλύτερο τρόπο το ακανθώδες πρόβλημα των μετατάξεων,
   ορίστηκε ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ο απαιτούμενος αριθμός
μαθητών/τριών για τη λειτουργία τμήματος, ώστε να διευκολύνεται η δημιουργία
τμημάτων στις απομονωμένες περιοχές.
Αναμφισβήτητα όμως μένουν πολλά να γίνουν ακόμη, προκειμένου να
πραγματοποιηθούν όλα όσα έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Χρειάζεται,
λοιπόν, συνεχής επαγρύπνηση.
Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει από τον προϋπολογισμό του 2017, παρά τα
σοβαρά οικονομικά προβλήματα της χώρας, προβλέπεται αύξηση των δαπανών του
ΥΠΠΕΘ σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016 κατά 257 εκ. € ή κατά 5,3%. (δηλ.
2,85% επί του ΑΕΠ από 2,80%). Έτσι, η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική που ξεκίνησε
με τον προϋπολογισμό του 2016, ο οποίος έβαλε φρένο στις συνεχείς, τα προηγούμενα
χρόνια, μειώσεις των δαπανών για την παιδεία.
Σας παρακαλώ να μελετήσετε προσεκτικά τα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα
που σας μοιράστηκε, για να δείτε την αύξηση των ποσών για πρώτη φορά φέτος μετά
από 5 χρόνια. Μου κάνει, λοιπόν, εντύπωση ο ισχυρισμός ορισμένων δημοσιευμάτων
όπως και της απόφασης της Συνόδου Πρυτάνεων που λένε ότι υπάρχει μείωση και όχι
την αλήθεια που είναι η αύξηση.
Ας μην ξεχνάμε ότι από το 2009 μέχρι το 2015 οι δαπάνες του Υπουργείου
Παιδείας μειώθηκαν κατά 34%.
Σε αυτά πρέπει να προστεθούν τα χρήματα από το ΕΣΠΑ, από τις πρωτοβουλίες
για υλικοτεχνικές υποδομές που γίνονται με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων με την οποία υπογράφουμε μία μακροπρόθεσμη σύμβαση συνεργασίας
στις 22 Δεκεμβρίου και στο τέλος Ιανουαρίου θα υπάρξει συνάντηση με την Επιτροπή
για την Εκπαίδευση της Τράπεζας για να συγκεκριμενοποιήσουμε την χρηματοδότηση
των επόμενων πρωτοβουλιών μας.
Ας δούμε όμως ποιες είναι οι άμεσες και βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες του
Υπουργείου όσον αφορά την εδραίωση όσων έχουν γίνει με στόχο πάντοτε την
ενίσχυση της ποιότητας.
Πρώτον ως προς τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος:
 Πρωτοβάθμια
Σχεδιάζεται
o η επέκταση του ενιαίου τύπου ολοήμερου δημοτικού και στα μονοθέσια,
διθέσια, τριθέσια σχολεία (συνολικά 769 σχολεία),
o η προσθήκη ενός έτους στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση,
o η περαιτέρω ενίσχυση του απογευματινού προγράμματος του ολοήμερου.
  Δευτεροβάθμια
Επιτροπή του ΙΕΠ μελετά, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα του Εθνικού Διαλόγου
για την παιδεία, τις απόψεις που έχουν γενικά διατυπωθεί στον δημόσιο διάλογο για τα
θέματα αυτά τα τελευταία 20 χρόνια αλλά και τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων και
εκπαιδευτικών φορέων
  τη σταδιακή επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο λύκειο,
  τη μεταρρύθμιση του ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου και
  τη αλλαγή στον τρόπο πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η εισήγηση που θα κατατεθεί από το ΙΕΠ θα συζητηθεί διεξοδικά στην Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής η οποία και θα αποφασίσει τη διαδικασία που
θα ακολουθήσει. Πάντως μέχρι τον Μάρτιο θα πρέπει να ολοκληρώσει τις συζητήσεις
της, ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις για να γνωρίζουν οι μαθήτριες και
μαθητές που θα είναι στην 1η Λυκείου πως θα πορευθούν στις τελευταίες δύο τάξεις
του Λυκείου και πώς θα εισάγονται στα ΑΕΙ.
Στόχος μας η υλοποίηση του τετράπτυχου σε βάθος τριετίας: αναβάθμιση των δύο
τελευταίων τάξεων του Λυκείου, ουσιαστικό και έγκυρο Εθνικό Απολυτήριο,
κατάργηση των Πανελληνίων εξετάσεων και αναμόρφωση του πρώτου
πανεπιστημιακού έτους. Μέχρι τότε οι Πανελλήνιες εξετάσεις θα ισχύουν όπως
σήμερα. Και βέβαια ο προγραμματισμός για όλα αυτά προϋποθέτει τη διασφάλιση
του αδιάβλητου των εξετάσεων.
Προχωράμε στη θέσπιση διαδικασιών για τον σχεδιασμό και την αποτίμηση των
σχολικών μονάδων. Για το σύνολο της Εκπαίδευσης επιδιώκουμε να ενισχυθούν οι
αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων και συνεπώς η αυτονομία της σχολικής
μονάδας, ώστε να απεμπλακεί η λειτουργία της από την καθηλωτική γραφειοκρατία. Οι
διαδικασίες του σχεδιασμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου
(αυτοαξιολόγηση) που σταδιακά θα εισαχθούν θα αποτελούν εσωτερική υπόθεση των
σχολικών μονάδων και σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα ούτε
βέβαια θα συνδέονται με μισθούς ή απολύσεις. Αντίθετα, στόχος είναι να δημιουργηθεί
μια κουλτούρα συνεργατικού σχεδιασμού με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της
παιδαγωγικής πράξης, μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας, χωρίς να κινδυνέψει
καμία θέση εργασίας. Τέτοιου τύπου αυτοαξιολογήσεις θα αναδείξουν τις
πρωτοποριακές δράσεις που γίνονται με πρωτοβουλία εκπαιδευτικών σε πολλά από τα
σχολεία μας. Στις αυτοαξιολογήσεις, όμως, των σχολικών μονάδων θα καταγραφούν και
οι υποχρεώσεις της Πολιτείας που σε πολλούς τομείς υπολείπονται.
Στον τόπο μας έχουμε την ιδιομορφία να έχουμε ένα σχολείο σχεδόν σε κάθε γειτονιά.
Αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε ως ένα δημόσιο χώρο κοινωνικής συνοχής, και χώρο
πολύμορφης μάθησης.
Εδώ θα πρέπει να δούμε σοβαρά την αναβάθμιση της ΑΔΙΠ και της ΑΔΙΠΠΔΕ
 Τριτοβάθμια
Βασικός μας στόχος είναι ο Ενιαίος Χώρος Εκπαίδευσης και Έρευνας.
Συναντήθηκα με το Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων και μου ετέθησαν 16 θέματα
προς επίλυση. Αποφασίστηκε η σύγκληση έκτακτης Συνόδου Πρυτάνεων στις 14
Ιανουαρίου όπου θα υπάρχουν σαφείς απαντήσεις και δεσμεύσεις και για τα 16
ζητήματα. Ανάλογη συνάντηση θα γίνει και με τη Σύνοδο των Προέδρων των ΤΕΙ. Να
σημειώσω την μεγάλη έμφαση που δίνουμε στην μεταφορά στα ΑΕΙ πολλών
αρμοδιοτήτων που τώρα έχει το Υπουργείο και γραφειοκρατικοποιεί χωρίς λόγο την
καθημερινότητα στα ΑΕΙ και άρα να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την αυτονομία
τους. Ανάμεσα σε αυτά τα ζητήματα είναι το μεγάλο πρόβλημα με τους ΕΛΚΕ, και σε
συνεργασία που είχα με τον Υπουργό Οικονομικών Ε. Τσακαλώτο αποφασίσαμε να
διερευνήσουμε τρόπους να απεμπλακούν οι ΕΛΚΕ από το δημόσιο λογιστικό. Είμαστε
και σε πολύ καλό δρόμο για να κατατεθεί το ν/σ για τα μεταπτυχιακά που είχε
διαμορφωθεί από την κ.Αναγνωστοπούλου, αφού ληφθούν υπόψη πολλές από τις
ρυθμίσεις που έχουν προταθεί από τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Ελπίζω να έχουμε και
συγκεκριμένες προτάσεις για το εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα της σίτισης. Ας μην
ξεχνάμε τις 1000 νέες θέσεις ΔΕΠ που έχουν ήδη δοθεί, τις 2.500 υποτροφίες αλλά και
τις προκηρύξεις για ερευνητικά προγράμματα.
Μία από τις σημαντικές πρωτοβουλίες μας -επικεφαλής της έχει τεθεί η Καθηγήτρια της
Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη- είναι η κωδικοποίηση της ισχύουσας
νομοθεσίας για τη δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ΑΕΙ από το 1982 και μετά μαζί με την αναθεώρηση ορισμένων
διατάξεων και προσθήκη νέων, όπου κρίνεται αναγκαίο. Το φιλόδοξο αυτό έργο
υποδομής έχει ήδη ξεκινήσει.
Δεύτερον ως προς το περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης:
   Ανανέωση των μεθόδων αξιολόγησης των μαθητών/τριών
Πέρα από την εισαγωγή της συνθετικής εργασίας ως εναλλακτικής μεθόδου αντί
του ωριαίου διαγωνίσματος στο γυμνάσιο, σχεδιάστηκε πιλοτικό πρόγραμμα
περιγραφικής αξιολόγησης και σχετικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, το
οποίο ξεκινά άμεσα. Στόχος είναι η περιγραφική αξιολόγηση να επεκταθεί
σταδιακά σε όλες τις σχολικές μονάδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης το 2018-
2019. Επίσης, έχει μελετηθεί μια νέα διαδικασία για τη σύνταξη των συνθετικών
εργασιών στο λύκειο, για την οποία θα υπάρξει άμεσα επιμόρφωση των
σχολικών συμβούλων και στη συνέχεια των εκπαιδευτικών, όπως έγινε και για
τον εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης.
  Προγράμματα σπουδών
Το επόμενο χρονικό διάστημα το ΙΕΠ
  θα αναλάβει την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών για όσα γνωστικά
αντικείμενα δεν έχουν ήδη εκπονηθεί νέα προγράμματα, π.χ. για τις ξένες
γλώσσες στο λύκειο (όπου θα ακολουθηθεί η ίδια λογική των
προγραμμάτων των ξένων γλωσσών στην υποχρεωτική εκπαίδευση,
δηλαδή η συνάφεια με τα επίπεδα πιστοποίησης γλωσσομάθειας: Α1, Α2,
Β1, Β2, Γ1, Γ2),
  θα προχωρήσει, αξιοποιώντας και την εμπειρία των επιτροπών
εξορθολογισμού, στην αναμόρφωση ή στην επικαιροποίηση των
προγραμμάτων σπουδών που έχουν εκπονηθεί στο πρόσφατο παρελθόν,
  θα προχωρήσει στην εκπόνηση νέων ωρολογίων προγραμμάτων και
προγραμμάτων σπουδών για τα εσπερινά λύκεια, που θα λαμβάνουν
υπόψη τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και για τις Σχολικές
Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, που θα λαμβάνουν υπόψη τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών τους.
 Σχολικά βιβλία
Η αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών θα συνοδευτεί με αλλαγή των
σχολικών εγχειριδίων. Θα δοθεί βέβαια προτεραιότητα στα βιβλία των οποίων η
αλλαγή κρίνεται επιβεβλημένη και επείγουσα.
  Υποστήριξη των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου
    Εκπονούνται σχέδια συστηματικής και εκτεταμένης επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών, αξιοποιώντας πολλαπλές μορφές (δια ζώσης, εξ
αποστάσεως, μεικτές) με έμφαση στις σύγχρονες μαθητοκεντρικές
διδακτικές μεθόδους, στη διαφοροποιημένη μάθηση, στη διαπολιτισμική
εκπαίδευση, στη διαχείριση της τάξης. Εκκίνηση θα γίνει με τις
επιμορφώσεις για το πιλοτικό πρόγραμμα της περιγραφικής αξιολόγησης
και τα νέα προγράμματα σπουδών.
  Θα νομοθετηθεί μια νέα δομή (Κέντρο Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής
Κοινότητας) που θα «συστεγάσει» σχολικούς συμβούλους και δομές που
υπάρχουν ήδη (π.χ. ΚΕΔΔΥ, ΚΕΣΥΠ…), για να εξασφαλιστεί ο
συντονισμός και να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ τους, προκειμένου
να οργανωθεί καλύτερα η υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Παράλληλα, θα προχωρήσουμε σε αναμόρφωση των αρμοδιοτήτων των
σχολικών συμβούλων και των υπεύθυνων των διάφορων υποστηρικτικών
δομών της εκπαίδευσης (ΕΚΦΕ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ κτλ) μετά από διάλογο με
τους συνδικαλιστικούς φορείς των εκπαιδευτικών.
   Επίσης, το εκπαιδευτικό έργο θα υποστηριχθεί με τη λειτουργία των
σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη
αναγκών μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.
  Ειδική Αγωγή
Θα προχωρήσουμε
  στην ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Τμημάτων
Ένταξης, την ολοκλήρωση των αλλαγών στην ειδική επαγγελματική
εκπαίδευση με τον καθορισμό τομέων και ειδικοτήτων στα Ενιαία Ειδικά
Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια, τη γενίκευση εφαρμογής του Μητρώου
ΑμεΑ και την έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής εφαρμογής, με στόχο την
προτυποποίηση των ενεργειών των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ,
  σε διάλογο με τους φορείς που ασχολούνται με την εκπαίδευση των
ατόμων με αναπηρία και με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα με σκοπό την
οργάνωση και την ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών
στους/στις μαθητές/τριες με αναπηρία, με στόχο την αναδιαμόρφωση του
νομοθετικού πλαισίου της ΕΑΕ με ενταξιακή κατεύθυνση.
Άμεσες προτεραιότητές μας είναι
  ο εκσυγχρονισμός του κανονισμού λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ,
  η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ., ώστε να
ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και
   η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών των Ειδικών Δημοτικών
Σχολείων, με στόχο την προσαρμογή των ωρολογίων προγραμμάτων τους
με τα αντίστοιχα νέου τύπου ολοήμερα δημοτικά σχολεία.
Όσον αφορά τον στόχο της ισότητας, της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού:
  Μαθητικές Κοινότητες
Θα ανανεώσουμε το πλαίσιο λειτουργίας των Μαθητικών Κοινοτήτων,
ώστε ο θεσμός να ζωντανέψει και να παίξει ουσιαστικό ρόλο στη σχολική
ζωή. Επιδίωξή μας η θεσμοθέτηση διαδικασιών όπου θα συμμετέχουν οι
μαθητές/τριες ακόμα και του δημοτικού, στο μέτρο βέβαια που αναλογεί σε
κάθε ηλικία, ώστε οι κανόνες συνύπαρξης στο σχολείο να μην έρχονται ως
αποφάσεις που επιβάλλονται άνωθεν αλλά ως ένα «κοινωνικό συμβόλαιο»
που συζητείται, αναγνωρίζεται ως απαραίτητο για την ομαλή συμβίωση και
λειτουργία του σχολείου και καταλήγει ως συμφωνία μεταξύ των μελών της
εκπαιδευτικής κοινότητας.
  Σύλλογος Διδασκόντων
Θα ενδυναμώσουμε τον σύλλογο διδασκόντων. Πρέπει να έχει
αποφασιστικό ρόλο σε περισσότερα θέματα, να έχει περισσότερες
αρμοδιότητες. Στόχος είναι οι σχολικές μονάδες να γίνουν πραγματικές
κοινότητες, σύνολα ανθρώπων που εργάζονται με ομαδικό πνεύμα για την
επίτευξη κοινών στόχων. Τότε μπορεί να αλλάξει τελείως η ατμόσφαιρα
στα σχολεία. Θέλουμε να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών,
μαθητών/τριών, γονιών και τοπικής κοινωνίας και να καθιερωθεί ο ετήσιος
σχεδιασμός δράσεων σε κάθε σχολική μονάδα που θα στοχεύουν στη
βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Η αποτίμηση των δράσεών της στο
τέλος της χρονιάς θα συμβάλλει στη βελτίωση των δράσεων της επόμενης
και η όλη διαδικασία θα δημιουργήσει μια κουλτούρα συλλογικότητας. Αυτή
δε η διαδικασία σχεδιασμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου της
σχολικής μονάδας θα διαμορφωθεί μετά από διάλογο με τις ομοσπονδίες
και θα είναι πλήρως απαλλαγμένη από τιμωρητικές συνέπειες για τους
εκπαιδευτικούς ή κατηγοριοποιήσεις των σχολείων ανάλογα με τις
επιδόσεις των μαθητών.
 Παιδιά προσφύγων
Θα ιδρυθούν οι απαραίτητες δομές υποδοχής για την εκπαίδευση παιδιών
προσφύγων, ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες πανελλαδικά. Στόχος
πρωταρχικός τα παιδιά αυτά να κατακτήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο
γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας, ώστε να γίνει ομαλά η ένταξή τους
στο ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα την επόμενη σχολική χρονιά.
Σχετικά με την ορθολογικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού όπως
γνωρίζετε
     Όσον αφορά τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών, αξιοποιώντας τα
συμπεράσματα από την σχετική επιτροπή όπου συμμετείχαν και εκπρόσωποι
ΟΛΜΕ-ΔΟΕ, θα προχωρήσουμε, πάντα μέσα από διάλογο, σε υλοποίηση
μέτρων για την ορθολογικότερη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού.
 Ας σημειωθεί ότι υλοποιούνται αυτές τις ημέρες οι μόνιμοι διορισμοί των
επιτυχόντων του τελευταίου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.
 www.avgi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: