31/12/16

Πολλαπλή η αξιολόγηση για τους Κύπριους εκπαιδευτικούς. Έρχεται και στην Ελλάδα ;Η αναλυτική πρόταση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου για την αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου (Δεκέμβριος 2016) περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, διαδικασίες βαθμολόγησης, χαρακτηρισμού και ανατροφοδότησης των Κύπριων εκπαιδευτικών.
 Στην πρόταση περιγράφονται οι διαδικασίες διαμορφωτικής αξιολόγησης και επαγγελματικής μάθησης, οι διαδικασίες μονιμοποίησης δόκιμων εκπαιδευτικών και οι διαδικασίες κρίσεις επάρκειας για όλους τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη .
 Στο παράρτημα της πρότασης περιλαμβάνονται  φύλλα παρατήρησης,  διδασκαλίας εκπαιδευτικών  με πολλαπλά σημεία αξιολόγησης τους που θυμίζουν κατά πολύ το  ΠΔ 152/2013 για την αξιολόγηση των Ελλήνων εκπαιδευτικών.
Η πρόταση θα γίνει αντικείμενο διαλόγου με τις ομοσπονδίες των Κύπριων εκπαιδευτικών.Δεν υπάρχουν σχόλια: