27/12/16

Κύριος αξιολογητής των δράσεων των σχολικών μονάδων θα είναι-μεταξύ άλλων- ο Σχολικός Σύμβουλος, ο οποίος θα λειτουργεί με νέα ονομασία και νέο θεσμικό πλαίσιο
Οι σκέψεις που υπάρχουν στο υπουργείο Παιδείας είναι για την αρχική επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης, θα λαμβάνονται μεν υπόψιν τα τυπικά προσόντα, αλλά θα είναι δύσκολη η ανανέωση της μονοετούς ή διετούς θητείας, εάν από διάφορα πραγματικά γεγονότα  διαπιστώνεται   “ανικανότητα”. Σε  σημερινή του δημοσίευση του  το esos με τίτλο: "Η απόφαση του ΣτΕ (13 Ιανουαρίου) θα “λύσει” τα χέρια του υπ. Παιδείας για την επιλογή των 20.000 στελεχών εκπαίδευσης"  αναφέρεται στις σκέψεις που υπάρχουν για την επιλογή των Στελεχών Εκπαίδευσης

Οι σκέψεις που υπάρχουν στο υπουργείο Παιδείας είναι για την αρχική επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης, θα λαμβάνονται μεν υπόψιν τα τυπικά προσόντα, αλλά θα είναι δύσκολη η ανανέωση της μονοετούς ή διετούς θητείας, εάν από διάφορα πραγματικά γεγονότα   διαπιστώνεται   “ανικανότητα”.
Για παράδειγμα “ανικανότητα” θα αποτελεί η αδυναμία  αντιμετώπισης λειτουργικών προβλημάτων των σχολείων της δικαιοδοσίας του Διευθυντή Εκπαίδευσης, τη στιγμή που   υπουργείο παρέχει στη Διεύθυνση το έμψυχο υλικό, ή δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες  προς Δήμους ή σε άλλους φορείς για την επίλυση άλλων προβλημάτων.
Με άλλα λόγια θα υπάρξει αποκέντρωση “ευθυνών”, βάζοντας κριτήρια στην ετήσια αξιολόγηση, η οποία στόχο θα έχει στην “πάταξη” προβλημάτων, που προκαλούνται είτε από αμέλεια των  Περιφερειακών ή Διευθυντών Εκπαίδευσης.
Για την αξιολόγηση των Διευθυντών των σχολείων υπάρχουν πολλές σκέψεις, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις ετήσιες προγραμματικές δράσεις των σχολείων, και η αξιολόγησή τους θα γίνεται μια φορά το χρόνο με ετήσιες εκθέσεις των υπευθύνων.
Κύριος αξιολογητής των δράσεων των σχολικών μονάδων θα είναι-μεταξύ άλλων-  ο Σχολικός Σύμβουλος, ο οποίος θα λειτουργεί με νέα ονομασία και νέο θεσμικό πλαίσιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: