Αφίσες με ασκήσεις χαλάρωσης για διαχείριση συναισθημάτων


Βοηθήστε τους μαθητές να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους με χρήσιμες αφίσες εκτόνωσης.
 Βρείτε τις αφίσες εδώ και εκτυπώστε τες


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μεθοδολογία, πολιτικές, πρακτικές επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας(Γυμνάσιο)

Αρχείο Δημοσιεύσεων