15/12/16

Εξανεμίζονται οι μικρές αυξήσεις του 2017 στους μισθούς εκπαιδευτικών


fresh-education
Η επιβολή της εισφοράς 6,67 % για την κύρια σύνταξη στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων  από 1-1-2017 θα περιορίσει ή και θα μηδενίσει , την αύξηση που αναμένουν να πάρουν  κάποιοι εκπαιδευτικοί μέσα στο 2017, σύμφωνα  με την κατάταξή τους στα νέα μισθολογικά κλιμάκια   (Ν. 4354/15 )
 Η αύξηση αυτή είχε επιμεριστεί σε 4 δόσεις σε βάθος τετραετίας (άρθρο 26 παρ.2) 
 Επιπλέον σύμφωνα με την imerisia λόγω της εισφοράς 6,67 %, μειώσεις από 4 ευρώ – 19 ευρώ θα έχουν, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας, οι υπάλληλοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (εξαιρούνται μόνο όσοι έχουν 5 έτη καθώς θα πληρώνουν 2 ευρώ λιγότερα) και οι πτυχιούχοι Τεχνικής Εκπαίδευσης από 2,4 ευρώ έως 12,4 ευρώ (εξαιρούνται όσοι είναι λιγότερα από 5 έτη στο Δημόσιο οι οποίοι θα έχουν κέρδος 6,82 ευρώ).
Οπότε η αύξηση του  επιπλέον 1/4 για το 2017  σε πολλές περιπτώσεις θα είναι μειωμένη,μηδενική ή και αρνητική.

   

Δεν υπάρχουν σχόλια: