14 αφίσες υψηλής ανάλυσης από την ΝΑSΑ για χρήση στη σχολική τάξη


14 αφίσες υψηλής ανάλυσης από την  ΝΑSΑ.
Μπορείτε να τις κατεβάσετε εδώ και να τις εκτυπώσετε για χρήση στη σχολική τάξη και έμπνευση των μαθητών στις επιστήμες, στην καινοτομία και δημιουργικότητα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μεθοδολογία, πολιτικές, πρακτικές επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας(Γυμνάσιο)

Αρχείο Δημοσιεύσεων