1/11/16

Ο κατάλογος των αδειοδοτημένων ιδιωτικών Ι.Ε.Κ

Ο κατάλογος των αδειοδοτημένων ιδιωτικών Ι.Ε.Κ
Μετά την έκδοση των απαραίτητων αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Παυσανία Παπαγεωργίου, ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα η διαδικασία επικαιροποίησης των αδειών στον κλάδο των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ..
  www.minedu.gov.gr
Ο κατάλογος των αδειοδοτημένων Ι.Ι.Ε.Κ σε μορφή word

Δεν υπάρχουν σχόλια: