Λίστα βιβλίων για τα προβλήματα, τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία
Προτεινόμενα  βιβλία και ταινίες για τα προβλήματα, τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.  
  www.minedu.gov.gr 

Ανοίξετε το αρχείο πατώντας εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μεθοδολογία, πολιτικές, πρακτικές επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας(Γυμνάσιο)

Αρχείο Δημοσιεύσεων