4/11/16

Ψηφιακές βιβλιοθήκες για εκπαιδευτικούς και μαθητές

Ένας δικτυακός τόπος που στοχεύει στην ενημέρωση και υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών όσον αφορά την ανοιχτή πρόσβαση σε Ψηφιακές Βιβλιοθήκες & Υπηρεσίες ανά βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο.https://go.minedu.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: