13/11/16

Εκπαιδευτικό υλικό με δραστηριότητες για τη θάλασσα και τα απορρίμματαTo MEdIES είναι έναηλεκτρονικό δίκτυο εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠE) ή την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 
 Στην ιστοσελίδα του δικτύου είναι αναρτημένο το εκπαιδευτικό υλικό «ΜΑΘΕ, ΝΙΩΣΕ ΔΡΑΣΕ! Μαζί για θάλασσες χωρίς σκουπίδια» που έχει σκοπό να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να διευκολύνει τους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς και μαθητές να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Περιέχει 17 δραστηριότητες μάθησης εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά, τις πηγές, τις επιπτώσεις και τους πιθανούς τρόπους για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η αντιμετώπιση είναι από περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική άποψη. Έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετήσει κυρίως τους νέους ηλικίας 10-15 ετών.


Δεν υπάρχουν σχόλια: