Βοήθημα για το σχεδιασμό εκπαιδευτικού προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων και Υπόδειγμα Πρακτικού


Το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Π/Ε Ν. Πρέβεζας δημοσίευσε ένα  βοήθημα για το σχεδιασμό εκπαιδευτικού προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων και σχετικό υπόδειγμα πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων

Δείτε εδώ το βοήθημα και το υπόδειγμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μεθοδολογία, πολιτικές, πρακτικές επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας(Γυμνάσιο)

Αρχείο Δημοσιεύσεων