27/11/16

Η αυτοαξιολόγηση για λογοδοσία εκπαιδευτικών και σχολείων και όχι για αυτοβελτίωση

 fresh-education 
 Οι πιέσεις που ασκούνται στη χώρα μας μέσα από πρόσφατα κείμενα και εκθέσεις για αξιολόγηση φαίνεται να έχουν ως σκοπό ...  την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και τη λογοδοσία.

Από τη μελέτη των διάφορων μορφών αυτοαξιολόγησης που έχουν υιοθετήσει χώρες της Ευρώπης αλλά και χώρες από άλλες ηπείρους, διαπιστώνει κανείς  ότι  πέρα από μικρές διαφοροποιήσεις στο ιδιαίτερο περιεχόμενο και τις πρακτικές, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά: Η διαφορά αυτή είναι ο στόχος, δηλαδή η λογική πάνω στην οποία οικοδομείται η διαδικασία  της αυτοαξιολόγησης. 

Έτσι σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα, η λογική  της  αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, είναι η   «απόδοση  λόγου στον καταναλωτή». Τα εθνικά εκπαιδευτικά standards και τα  εθνικά ή περιφερειακά τεστ αξιολόγησης μαθητών σε βασικές γνώσεις και δεξιότητες, είναι δύο βασικά στοιχεία αυτών των εκπαιδευτικών συστημάτων. Η αυτοαξιολόγηση συμπληρώνεται και με τη διαδικασία της ατομικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού.  Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται  και δημοσίευση των αποτελεσμάτων στα ΜΜΕ με αποτέλεσμα πολλοί γονείς  με βάση αυτή την ενημέρωση και τις πληροφορίες να επιλέγουν σχολείο.

Στον αντίποδα υπάρχει μόνο η  λογική  του (αυτο)-ελέγχου της σχολικής μονάδας με στόχο την ανάπτυξη / βελτίωσή της.  Η αυτοαξιολόγηση λειτουργεί ως μια εσωτερική διαδικασία που έχει ως βασικό σκοπό την αυτοβελτίωση μέσα από την «θεραπεία  αδυναμιών» που εντοπίζονται με τον προγραμματισμό  δράσεων.

 Οι πιέσεις που ασκούνται στη χώρα μας μέσα από πρόσφατα κείμενα και εκθέσεις για αξιολόγηση φαίνεται να έχουν ως σκοπό τη συμμόρφωση των εκπαιδευτικών με την πρώτη λογική της αυτοαξιολόγησης εφόσον αναφέρουν χαρακτηριστικά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και τη λογοδοσία. Ενδεικτικά στην πρόσφατη έκθεση της Ε.Ε 2016 (σ.6) αναφέρονται τα εξής:
"Δεδομένης της θετικής επίδρασης που μπορούν να έχουν η αυτονομία και η λογοδοσία στις  εκπαιδευτικές επιδόσεις, θεωρείται ανησυχητικό το γεγονός ότι έχουν ανασταλεί οι διαδικασίες για  την αξιολόγηση των σχολείων και των  (αυτοαξιολόγηση  για τα σχολεία και ατομική  αξιολόγηση εκπαιδευτικών), ακόμα και στην ιδιωτική εκπαίδευση"  

Στην ιστοσελίδα της ΑΕΕ http://aee.iep.edu.gr/country/england μπορείτε να δείτε τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης που έχουν υιοθετήσει εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών. Κάποια από αυτά τα εκπαιδευτικά συστήματα βαδίζουν στη λογική «απόδοσης λόγου στον καταναλωτή» και άλλα  μόνο στη λογική του (αυτο)-ελέγχου της σχολικής μονάδας. Κάποια όμως δεν έχουν υιοθετήσει ακόμη καμία μορφή αυτοαξιολόγησης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: