7/11/16

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη κενών θέσεων στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. των Δ.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας

 Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε
Τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ19‐20 που ανήκουν οργανικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας εφόσον επιθυμούν να αποσπαστούν στις παρακάτω κενές‐κενούμενες
θέσεις:
• Δύο Τεχνικών Υπευθύνων στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Βοιωτίας,
• Ενός Τεχνικού Υπευθύνου στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Εύβοιας,
• Ενός Υπευθύνου και ενός Τεχνικού Υπευθύνου στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Ευρυτανίας,
• Δύο Τεχνικών Υπευθύνων στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Φθιώτιδας,
• Ενός Υπευθύνου και ενός Τεχνικού Υπευθύνου στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Φωκίδας
να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την Πέμπτη 10‐11‐2016

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΤΩΝ Δ.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: