12/11/16

Αναγνώριση και εξαγορά πλασματικών ετών

Με την έναρξη ισχύος του νέου ασφαλιστικού νόμου 4387/2016, ως γνωστόν αυξήθηκε σημαντικότατα και σε ορισμένες περιπτώσεις υπερτριπλασιάστηκε, το κόστος εξαγοράς/αναγνώρισης πλασματικών ετών. Ειδικά για  τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, αυτή η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα δυσμενής, διότι το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών με βάση το προηγούμενο καθεστώς ήταν σχετικά χαμηλό, αφού υπολογιζόταν σε ποσοστό 6,67% επί των μηναίων αποδοχών του υπαλλήλου για κάθε μήνα που αναγνώριζε αυτός. Αυτό το ποσοστό όμως, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νέος ασφαλιστικό νόμος, που ψηφίστηκε τον Μάιο 2016, θα ανέλθει για όλους ασφαλισμένους στο 20% επί των  ασφαλιστέων αποδοχών τους. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο παρατηρήθηκε (ορθώς) «κύμα» αιτήσεων εξαγοράς πλασματικών ετών δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι έσπευσαν να προλάβουν να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης προγενέστερο της ψήφισης ή της δημοσίευσης σε ΦΕΚ του νέου ασφαλιστικού νόμου.
Μετά την δημοσίευση του νέου νόμου, η διατύπωση του νόμου  και ιδιαίτερα το εδάφιο του άρθρου 38, το οποίο αναφέρεται στο χρονικό σημείο όπου εντάσσονται οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο στο νέο καθεστώς υπολογισμού των εισφορών, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η  αύξηση του ποσού εξαγοράς πλασματικών ετών, θα ισχύσει για το Δημόσιο, από την 1/1/2017.
Με βάση τα παραπάνω, οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο είναι τυχεροί, διότι με βάση, όπως έκανε δεκτό και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όποιοι καταθέσουν αιτήσεις εξαγοράς μέχρι και το τέλος του 2016, το ποσό που απαιτείται για την εξαγορά (το οποίο παρακρατείται με δόσεις από την σύνταξη και δεν είναι απαραίτητο να καταβληθεί εφάπαξ), θα υπολογιστεί με βάση το παλαιό καθεστώς και θα είναι μεταξύ 90-120 ευρώ τον μήνα. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 το ποσό αυτό θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 300 ευρώ.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι λοιπόν θα πρέπει άμεσα να διευκρινίσουν πόσα πλασματικά έτη μπορούν και πρέπει να αναγνωρίσουν για να θεμελιώσουν δικαίωμα με συγκεκριμένες ευνοϊκές διατάξεις ή για να προσαυξήσουν την σύνταξή τους και ακολούθως να κινήσουν άμεσα την διαδικασία για κατάθεση αίτησης εξαγοράς ενώπιον του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Γιάννης Σουκιούρογλου
Εκπαιδευτικός ΠΕ13


από   dictyo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: