7/11/16

Λίστα ψηφιακών περιοδικών για την Εκπαίδευση

 fresh-education 

Ένας χρήσιμος κατάλογος ψηφιακών περιοδικών για την Εκπαίδευση από το fresh Η σειρά των περιοδικών  είναι τυχαία. Για όποιο περιοδικό δεν είναι στην λίστα παρακαλούμε ενημερώστε μας.
Κείμενα παιδευτικού Προβληματισμού

Η Παιδαγωγική Επιθεώρηση είναι το επιστημονικό περιοδικό της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος και εκδίδεται ανελλιπώς από το 1984.

PEDAGOGY theory & praxis
΄Το Περιοδικό PEDAGOGY theory & praxis δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές και ερευνητικές εργασίες στις οποίες αναδεικνύονται και αναλύονται επιστημονικά θέματα - ερωτήματα για την Ανθρωπιστική Αγωγή και Εκπαίδευση σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. 
Οι σύνδεσμοι που μπορείτε να διαβάσετε τα τεύχη:  Το περιοδικό Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης σκοπό έχει να προβάλει την επιστημονική έρευνα που καλύπτει όλες τις γνωστικές περιοχές για την προσχολική και σχολική αγωγή και εκπαίδευση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στη βάση αυτή, οι Διάλογοι! φιλοδοξούν να δημιουργήσουν ένα φόρουμ διεπιστημονικής επικοινωνίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε πρωτότυπες μελέτες που συνδέουν την εκπαιδευτική πράξη με την έρευνα, την καινοτομία και την αλλαγή στην εκπαίδευση. 
 

  Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης
Σκοπός του περιοδικού είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου και στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στον ελληνικό και στο διεθνή χώρο της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης.

 Το επιστημονικό περιοδικό Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία εκδίδεται σε 1000 αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν κάθε χρόνο. Έδρα του είναι η Μυτιλήνη


Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Το περιοδικό, που έχει σκοπό να καλλιεργήσει το γόνιμο προβληματισμό και να βοηθήσει στη διαμόρφωση και την προώθηση της εκπαιδευτικής πολιτικής του Π.Ι., περιλαμβάνει θέματα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, τις σύγχρονες διδακτικές πρακτικές, την αξιοποίηση των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, αποτελέσματα ερευνών κ.ά. Έκδοση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

Η έκδοση του τετραμηνιαίου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιοδικού ανοικτής πρόσβασης eκπ@ιδευτικός κύκλος   το οποίο απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτικούς και έχει στόχο να αναδείξει την επιστημονική γνώση και την έρευνα στον ευρύτερο κύκλο των αντικειμένων που συνθέτουν το πεδίο της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Παρέχει άμεση και ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του υποστηρίζοντας την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων, καθιστώντας διαθέσιμα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

Είναι το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα. 
Σχεδιάστηκε κι υλοποιείται  ως υποστηρικτική διαδικασία στο θεσμό του ετήσιου συνεδρίου "Νέος Παιδαγωγός".
Η δημοσιοποίηση, η έρευνα, η ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με τις ανάγκες του νέου παιδαγωγού. 

 Το περιοδικό «για την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτική εκπαίδευση», είναι το περιοδικό της Πανελλήνιας Ενωσης ΕΚπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε), που κυκλοφόρησε από το 1994 σε έντυπη μορφή και από το 2012 μετατράπηκε σε ηλεκτρονικό περιοδικό, που εκδίδεται και κυκλοφορεί σε τρία τεύχη ετησίως.

Είναι το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση.
Στόχοι του περιοδικού:
Η δημοσιοποίηση, η συζήτηση, η έρευνα, η ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή, τη διάδοση και την ανάδειξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη. Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός εκπαιδευτικός διάλογος.

 Ηλεκτρονικό περιοδικό ελεύθερης πρόσβασης με αντικείμενο τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 Σκοπός του περιοδικού είναι η συνεισφορά στη βελτίωση της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο, και η ενθάρρυνση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ όλων των μελών της κοινότητας.

eΦυσικόςΚόσμος 
Στην ηλεκτρονική έκδοση του Φυσικού Κόσμου δημοσιεύονται άρθρα που αφορούν στη Φυσική και τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, καθώς και στην Ιστορία Επιστημών, την Επιστημολογία και το Περιβάλλον. Από το τρίτο τεύχος δημοσιεύονται εργασίες οι οποίες ξεφεύγουν από τα συνήθη "γραμμικά άρθρα" τα οποία συναντάμε και σε έντυπα περιοδικά. Έκδοση της Ένωσης Ελληνων Φυσικών.

 Το περιοδικό Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Έρευνα και Πράξη απευθύνεται σε όλους τους ερευνητές, εκπαιδευτικούς, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές που ασχολούνται με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το περιοδικό εκδίδεται από την Ερευνητική Ομάδα Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών -@fise group- της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 Το περιοδικό "Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση" στοχεύει να αποτελέσει ένα φόρουμ διαλόγου, επικοινωνίας, ανταλλαγής ιδεών, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας δύο μεγάλων επιστημονικών κοινοτήτων, οι οποίες είναι από τις πιο δυναμικές στη χώρα μας. Φιλοδοξεί να προσελκύσει και να δημοσιεύσει πρωτότυπες εργασίες, ερευνητικές μελέτες, αναφορές και βιβλιοκριτικές που επικεντρώνονται στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο των φυσικών-περιβαλλοντικών επιστημών και των τεχνολογιών στην εκπαίδευση

Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης έχει σκοπό τη δημιουργία ενός φόρουμ επιστημονικού διαλόγου και τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στον ελληνικό και διεθνή χώρο της προσχολικής και σχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Το περιοδικό στοχεύει στη δημοσίευση πρωτότυπων ερευνών, οι οποίες κυρίως προωθούν τη σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη, καθώς και εργασιών επισκόπησης σημαντικών θεμάτων της εκπαίδευσης.

Ο ΜΕΝΤΟΡΑΣ, Περιοδικό Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Ερευνών, εκδίδεται με την ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) και συγκεκριμένα του Προέδρου και του Συντονιστικού Συμβουλίου του. Εκδίδεται δύο φορές το χρόνο με συνεργασίες μόνο στην ελληνική γλώσσα και σύντομες περιλήψεις σε μία από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχος του περιοδικού είναι η παραγωγή επιστημονικής γνώσης και γενικά η προώθηση της επιστημονικής έρευνας, η οποία συνδέεται με την εκπαιδευτική διαδικασία. Απευθύνεται σε πανεπιστημιακούς, επιστήμονες, ερευνητές της εκπαίδευσης καθώς και σε εκπαιδευτικούς 

 Το περιοδικό «ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» εκδίδεται περιοδικά στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και δέχεται για δημοσίευση  επιστημονικές εργασίες με θέμα τη μουσειολογία. 

Το περιοδικό δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές-ερευνητικές εργασίες που πραγματεύονται ζητήματα ερευνητικού ή θεωρητικού ενδιαφέροντος για τις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες από τον ελληνικό και διεθνή χώρο.
Ελληνικά Λογοτεχνικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης

 Τεύχη από τα Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης

 Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Περιοδικό για την  κριτική Παιδαγωγική και την κοινωνική χειραφέτηση

έκδοση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
Στους δύο τόμους του περιοδικού Γλωσσικός Υπολογιστής περιλαμβάνονται άρθρα και κείμενα προβληματισμού για θέματα σχετικά με το γραμματισμό και τη γλωσσική εκπαίδευση, βιβλιοπαρουσιάσεις και βιβλιοκρισίες, ενημέρωση για σχετικές έρευνες και επιμορφωτικές δραστηριότητες.

Το ηλεκτρονικό, ελεύθερης πρόσβασης και με κριτές διεθνές περιοδικό Museumedu είναι μία έκδοση του Εργαστηρίου Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που επιδιώκει να παρέχει ένα πεδίο συνάντησης και πολύπλευρου διεθνούς διαλόγου για τη μουσειακή εκπαίδευση

Το Action Researcher in Education είναι ένα πλήρως έγκριτο ελληνικό ηλεκτρονικό περιοδικό με διεθνείς συμμετοχές που δημοσιεύει άρθρα σχετικά με την εκπαιδευτική έρευνα δράσης και όλες τις πτυχές της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών

Το ηλεκτρονικό - επιστημονικό περιοδικό με ελεύθερη πρόσβαση, της Πανελλήνιας Παιδαγωγικής Εταιρείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: