22/11/16

Οδηγίες για την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης και των Βιωματικών Δράσεων Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης και των Βιωματικών Δράσεων έστειλε το Υπουργείο Παιδείας στα Δημοτικά Σχολεία.
Κεντρικός άξονας των οδηγιών είναι ότι η φιλοσοφία της Ε.Ζ.  πρέπει να προσδιορίζει τη μαθησιακή διαδικασία σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

Ανοίξτε εδώ το έγγραφο


Δεν υπάρχουν σχόλια: