29/11/16

ΠΜΣ στη Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων (Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσ/νίκης)


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 


Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων (ΦΕΚ 2226/19-07-2016) που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ). Στο εν λόγω πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και των ουσιαστικών προσόντων τους, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 Αίτηση μπορούν να καταθέσουν και οι τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία.
Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν φοίτηση με ευέλικτες μορφές μάθησης, ενώ το τρίτο εξάμηνο στοχεύει στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και μπορεί να πραγματοποιηθεί με εξ αποστάσεως επίβλεψη.
Η αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων είναι το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017.

Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων: 20/01/2017.

 
Πατήστε εδώ για το ΦΕΚ ίδρυσης
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλη την Προκήρυξη
Αναλυτικές οδηγίες για Υποβολή Αιτήσεων εδώ
Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων

 Τ.Θ. 141 Θεσσαλονίκη 5740

e-mail: information@education-master.gr 1

Τηλ: 2310 013756

Δεν υπάρχουν σχόλια: