Όλα τα προγράμματα που υλοποιούν τα ΚΠΕ (η εγκύκλιος επισκέψεων σχολείων)
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-17»

Ανοίξτε εδώ το έγγραφο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μεθοδολογία, πολιτικές, πρακτικές επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας(Γυμνάσιο)

Αρχείο Δημοσιεύσεων