24/11/16

Όλα τα προγράμματα που υλοποιούν τα ΚΠΕ (η εγκύκλιος επισκέψεων σχολείων)
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-17»

Ανοίξτε εδώ το έγγραφο

Δεν υπάρχουν σχόλια: