22/11/16

Οι Θεσμοί μπορούν να περιμένουν για την αυτοαξιολόγηση

fresh-education 

Η αυτοαξιολόγηση και η αυτονομία της σχολικής μονάδας που θα διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα: την διοικητική, την οικονομική και την παιδαγωγική, είναι σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου


Για να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας  στην διοικητική και οικονομική αυτονομία των σχολικών μονάδων απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που θα αφορούν και εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων σε αυτές. Οι σχέσεις Υπουργείου Παιδείας, Διευθύνσεων Εκπαίδευσης , Δήμων και Σχολικών Μονάδων θα προσδιοριστούν σε  ένα διαφορετικό πλαίσιο  από το υπάρχον. Ήδη το νέο θεσμικό πλαίσιο σχεδιάζεται.


Για την  παιδαγωγική αυτονομία, εκτός από τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, θα απαιτηθούν αλλαγές στα αναλυτικά  προγράμματα, στη διδασκαλία  και στις επαγγελματικές συνήθειες των εκπαιδευτικών με ταυτόχρονη επιμόρφωση.Οπωσδήποτε οι αλλαγές σε αυτό τον τομέα δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Θα απαιτηθεί  ένα διάστημα μερικών χρόνων προσαρμογής στα νέα δεδομένα.


Η μετάβαση  της σχολικής μονάδας  προς μία σχετική ή μεγαλύτερη αυτονομία  σίγουρα δε θα είναι μια εύκολη υπόθεση που θα "διευθετηθεί" μόνο με εγκυκλίους. 

Η πρόθεση του Υπουργείου είναι να  να δώσει πρώτα   αυτονομία  στις σχολικές μονάδες  και μετά να προχωρήσει στην αυτοαξιολόγηση, γνωρίζοντας ότι αυτοαξιολόγηση χωρίς αυτονομία της σχολικής μονάδας και  στα τρία  παραπάνω επίπεδα, δεν  είναι εφικτή.Από την άλλη οι πιέσεις που ασκούνται από την πλευρά των θεσμών  για έναρξη της αυτοαξιολόγησης  πρέπει  να είναι μεγάλες.

 Αν λοιπόν επαληθευτεί σημερινό δημοσίευμα ότι στις προθέσεις του Υπουργείου είναι να ξεκινήσουν άμεσα διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, τότε  χωρίς το κατάλληλα προετοιμασμένο έδαφος  αυτονομίας της σχολικής μονάδας, δε μπορεί παρά να έχει την τύχη και της προηγούμενης προσπάθειας, δηλαδή μιας διαδικασίας γραφειοκρατικής και όχι ουσιαστικής προς όφελος της σχολικής μονάδας.
 fresh-education 

Δεν υπάρχουν σχόλια: