24/11/16

'Έντυπα και δικαιολογητικά για αναγνώριση πλασματικού χρόνου

Συνάδελφοι,
Μετά από επικοινωνία μας μες το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, είναι σημαντικό να σας ενημερώσουμε ότι η αναγνώριση πλασματικού χρόνου (σπουδών, στρατού, και παιδιών) από 1/1/2017 θα κοστίζει περίπου τα τριπλάσια χρήματα.
Είναι καλό λοιπόν για όσους κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης  μετά  την 1/1/2011 να υποβάλλουν την αίτηση αναγνώρισης  μέχρι τέλος του έτους (για να προσμετρηθούν οι πλασματικοί χρόνοι με μειωμένες τιμές) η οποία δεν είναι ούτε  δεσμευτική  ούτε άμεσα πρέπει να εξοφληθεί  .
Σας επισυνάπτουμε τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ,τα οποία αναγράφονται στο κάτω μέρος της αίτησης, και σας παρακαλούμε για την ενημέρωση  όσο το δυνατόν περισσοτέρων συναδέλφων

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια: