22/11/16

Νέα Προγράμματα Αγωγής Υγείας για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
(πατήστε στους τίτλους για σύνδεση)

Δύο ΝΕΑ προγράμματα αγωγής υγείας που είναι διαθέσιμα και ελεύθερα για κάθε ενδιαφερόμενο από το Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ.Τα προγράμματα έχουν δημιουργηθεί για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα υγείας.
 blogs.sch.gr/nikitpapa

Δεν υπάρχουν σχόλια: