8/11/16

Οδηγίες για τη λειτουργία των τμημάτων ένταξης( Γυμνάσια -Λύκεια)Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΤΕ και οι κείμενες διατάξεις αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τα ΤΕ της ΠΕ. Οπότε υπάρχει αδήριτη ανάγκη ενός θεσμικού πλασίου για την ΔΕ. Μέχρι τότε υπάρχει το κείμενο που επιμελήθηκε η κ. Λυτριάνη Κ. ΠΕ02:

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΓΙΑ-ΤΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΤΩΝ-ΤΜΗΜΑΤΩΝ-ΕΝΤΑΞΗΣ-Γυμνάσια-Λύκεια

 blogs.sch.gr/tananias


Δεν υπάρχουν σχόλια: