4/11/16

Αδειοδότηση Ιδιωτικών ΙΕΚ
Σας  ενημερώνουμε ότι τα κάτωθι  Ι.Ι.Ε.Κ.  με τους διακριτικούς τίτλους :
  1. Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ
  2. Ι.Ι.Ε.Κ. CRAFT
  3. Ι.Ι.Ε.Κ.  Πετράς  Ιωάννης
  4. Ι.Ι.Ε.Κ.  ESP Κεσσίδης Αναστάσιος
  5. Ι.Ι.Ε.Κ.  Mokume
έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας σε ισχύ, ενώ εκκρεμεί η διαδικασία επικαιροποίησής τους.
 www.minedu.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: