Εικονογραφημένο φυλλάδιο για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας γονέων και εκπαιδευτικών
Ένα  εικονογραφημένο   φυλλάδιο με αρκετό χιούμορ για την επικοινωνία  γονέων και εκπαιδευτικών.

 www.diktioalpha.gr 

Πατήστε εδώ για να κατεβάστε το φυλλάδιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μεθοδολογία, πολιτικές, πρακτικές επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας(Γυμνάσιο)

Αρχείο Δημοσιεύσεων