9/11/16

Εκπαιδευτικό υλικό για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό

 Άνθρωποι, Λιοντάρια και Χρυσός (βιβλία για τον εκπ/κό και για τον μαθητή και εκπ/κές καρτέλες  με θέμα τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό) 
Εισαγωγή στο Μυκηναϊκό Πολιτισμό και τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν όπως: κύρος εξουσίας, κρατικός έλεγχος, γραφειοκρατία, εμπόριο, θρησκεία, λατρεία. Αναφέρεται στην Μυκηναϊκή αίθουσα (αιθ. 4) του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, και απευθύνεται σε μαθητές  Δημοτικού σχολείου.
Άνθρωποι,Λιοντάρια και Χρυσός_για το μαθητή  
Καρτέλα Δραστηριοτήτων 1  
Καρτέλα Δραστηριοτήτων 2  

Δεν υπάρχουν σχόλια: