12/11/16

Νέες προσθήκες και εμπλουτισμός υλικού του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό
 fresh-education

Μια πρόταση   που έχει ως σκοπό τον εμπλουτισμό  του μαθήματος των Θρησκευτικών μετά τις γνωστές αλλαγές της ύλης και της διδασκαλίας του στις  Γ,Δ,Ε και ΣΤ τάξεις του Δημοτικού. 

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε οργανωμένο  το προτεινόμενο υλικό, για τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στα Θρησκευτικά, με  έμφαση στη  λειτουργικότητα.
 

Θρησκευτικά Γ΄ Δημοτικού

Θρησκευτικά Δ΄ Δημοτικού

Θρησκευτικά Ε΄ Δημοτικού

Θρησκευτικά ΣΤ΄ Δημοτικού


http://anoixtosxoleio.weebly.com/ (8ο Δημ. Σχ. Νάουσας)
http://eclass31.weebly.com/ (31ο Δημ. Σχ. Περιστερίου)

Ζερβός Γρηγόρης, Σουδίας Ιωάννης   

Δεν υπάρχουν σχόλια: