15/11/16

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2017 — Πρόγραμμα Erasmus+ Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναρτηθεί η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2017

Περισσότερες πληροφορίες:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2016/386/09&from=EN

Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων

Δεν υπάρχουν σχόλια: