14/11/16

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017
 Αποσπάσεις  δεκατριών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017
Η Απόφαση σε μορφή pdf

 www.minedu.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: