4/11/16

Οδηγός 2016-17 για τη συνεργασία Ειδικής αγωγής με τη Γενική και ΚΕΔΔΥ


 Σχετικά με τη λειτουργία των ΤΕ(όπου υπάρχει εκπαιδευτικός), συνιστάται οι εκπαιδευτικοί των ΤΕ να υποστηρίζουν τους μαθητές που χρήζουν παράλληλη στήριξη και μέχρι το διορισμό των εκπαιδευτικών της παράλληλης υποστήριξης(τρέχει η δεύτερη φάση στελέχωσης). εγκύκλιος παράλληλης Η υποστήριξη των μαθητών μπορεί να γίνεται και μέσα στο φυσικό χώρο των μαθητών, δηλαδή στην τυπική τους τάξη.
Η παράλληλη  υποστήριξη από εκπαιδευτικό δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση την τροχοπέδη του μαθητή στην προώθηση της αυτονομίας του. Πολλοί γονείς αρνούνται την παροχή παράλληλης υποστήριξης, με πρόσχημα τον κίνδυνο μη αυτονόμησης του παιδιού τους. Ο εκπαιδευτικός συνιστάται να λειτουργεί στη βάση του βοηθού διδασκαλίας(συνεργάτης εκπαιδευτικός) που σκοπό έχει την συμπερίληψη του μαθητή που υποστηρίζει. Στο πλαίσιο της υποστήριξης ο εκπαιδευτικός της παράλληλης υποστήριξης μπορεί να διδάξει κάποια ενότητα και να αλλάξει ρόλο με τον εκπαιδευτικό του τμήματος. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο εκπαιδευτικός του τμήματος παίζει τον υποστηρικτικό ρόλο της συμπερίληψης. Στη συμπερίληψη που πραγματοποιείται στο τμήμα με παράλληλη υποστήριξη μπορούν να συμπεριληφθούν και άλλοι μαθητές που έχουν ανάγκη υποστήριξης. Οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης διατίθενται στα σχολεία που έχουμε μαθητές με εισήγηση παράλληλης υποστήριξης και δεν είναι ποτέ ονομαστικές που συνοδεύουν τους συγκεκριμένους μαθητές. Σκοπός της παράλληλης υποστήριξης είναι η προσπάθεια για αυτονόμηση του μαθητή στο πλαίσιο λειτουργίας της τυπικής εκπαίδευσης. αρχές παράλληλης στήριξης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΌΛΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ
Γενικές-Επισημάνσεις-Συνεργασία-Ειδικής-αγωγής-με-τη-Γενική-και-ΚΕΔΔΥ-2016-17

Δεν υπάρχουν σχόλια: