17/10/16

Εκστρατεία “Litter Less” για μαθητές Δημοτικού με οικονομική ενίσχυση δραστηριοτήτων


fresh-education 


Το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE), Διεθνής Συντονιστής του Δικτύου «Οικολογικά Σχολεία», χειριστής του οποίου στην Ελλάδα είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης,  σε συνεργασία με το Κοινωφελές  Ίδρυμα της Εταιρίας Wrigley συνεχίζει για έκτη σχολική χρονιά (2016-2017) την εκστρατεία “Litter Less”.
Συνολικά από το 2011 έως το 2016 έχουν πάρει μέρος στην εκστρατεία 113  Σχολεία στην Ελλάδα.
Η εκστρατεία “Litter Less”, διοργανώνεται σε περισσότερες από 30 χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα. Στόχος της είναι να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τους μαθητές σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και να τους ενθαρρύνει να κάνουν θετικές επιλογές.
Η εκστρατεία αυτή απευθύνεται μόνο σε Δημοτικά Σχολεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Δίκτυο «Οικολογικά Σχολεία». Οι μαθητές θα πρέπει να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν δικές τους ενέργειες με θέμα τα απορρίμματα και να διοργανώσουν μια εκδήλωση για την μείωση των σκουπιδιών στα σχολεία τους.

Πώς λειτουργεί η εκστρατεία “Litter Less

Τα συμμετέχοντα σχολεία θα χρειαστεί να οργανώσουν μια εκδήλωση στο πλαίσιο της καμπάνιας, π.χ. μια ημέρα καθαρισμού του σχολείου ή της γειτονιάς σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία.

Ακολουθώντας τη φιλοσοφία των 7 βημάτων του Δικτύου, θα πρέπει :


 • Να δημιουργήσουν Περιβαλλοντική Επιτροπή
 • Να πραγματοποιήσουν έρευνα στο σχολικό χώρο σχετικά με τα απορρίμματα
 • Να διαμορφώσουν το σχέδιο δράσης με βάση την έρευνα που έγινε στο σχολικό χώρο
 • Να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα του σχεδίου δράσης
 • Να συνδέσουν τις δράσεις τους για το Litter Less με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου
 • Να ενημερώσουν και να εμπλέξουν όλη τη σχολική κοινότητα, καθώς και την τοπική κοινωνία για τα αποτελέσματα των δράσεων τους
 • Να δημιουργήσουν, με αφορμή τη δράση Litter Less, έναν οικοκώδικα σχετικό με τα απορρίμματα, ένα διαφημιστικό σλόγκαν ή ένα video που θα αφορά στη μείωση των απορριμμάτων στο σχολικό χώρο (όπως μείωση συσκευασιών τροφίμων κτλ).
Υποχρεώσεις συμμετεχόντων σχολείων
Τα σχολεία θα πρέπει:
 • Να εγγραφούν στη διεθνή ιστοσελίδα της δράσης που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό (Μόλις εκδηλώσετε επιθυμία συμμετοχής θα σας αποστείλουμε το σχετικό σύνδεσμο).
 • Μετά τη δημιουργία του προφίλ τους, θα εμφανιστεί η σελίδα στην οποία θα πρέπει να υποβληθεί το Σχέδιο δράσης, ενώ με το τέλος της δράσης θα χρειαστεί να υποβάλουν την τελική αναφορά για τις δραστηριότητες που υλοποίησαν.
 • Να συνεργαστούν με κάποιο σχολείο που συμμετέχει στην εκστρατεία, είτε από την Ελλάδα, είτε από κάποια άλλη χώρα (Κύπρος, Ρωσία, Βόρεια Ιρλανδία, ΗΠΑ, Κίνα, Τσεχία, Κροατία, Λιθουανία, Ουγκάντα).
 • Να ανακοινώσουν την έναρξη της εκστρατείας σε συγκεκριμένη ημερομηνία  που θα ανακοινωθεί από την ΕΕΠΦ μέσα στον Οκτώβριο.
Χρονοδιάγραμμα εκστρατείας “Litter Less

Τα Οικολογικά σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να εκδηλώσουν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν με e-mail (education@eepf.gr) στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Επιθυμία συμμετοχής στη Δράση Litter Less των Οικολογικών Σχολείων» αναφέροντας το όνομα του σχολείου και αν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν στη Δράση (αν το γνωρίζουν). Τα σχολεία πρέπει να έχουν ήδη δημιουργήσει το προφίλ τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των Οικολογικών Σχολείων, http://www.ecoschools.gr/ecoschools/application, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. 

Συνολικά θα επιλεγούν 25 δημοτικά σχολεία από όλη την Ελλάδα.

Η εκστρατεία θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2016 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2017. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, σε κάθε νέο σχολείο που θα συμμετάσχει στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης θα δοθεί και κάποιο χρηματικό ποσό για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του.     
Η νέα ιστοσελίδα της δράσης είναι http://www.ecoschools.global/about-the-campaign/ από την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε για αυτήν. Ενδεικτικά σας στέλνουμε συνημμένα ένα εκπαιδευτικό έντυπο για τη δράση.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία είμαστε στη διάθεση σας!

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
για την ΕΕΠΦ

Στεφανία Δρίτσα
Συντονίστρια  Δικτύου «Οικολογικά Σχολεία»
ΕΕΠΦ
210.3224944 (εσωτ.113) 8:00-15:00μμ

Δεν υπάρχουν σχόλια: