14/10/16

Εκπαιδευτικές προτάσεις και νέα ζητήματα για τον αναδυόμενο γραμματισμό στην προσχολική εκπαίδευση
Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση, 2016, Τόμος 4, Tεύχος 1, σσ. 3-34

Γιώργος Μανωλίτσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,
Πανεπιστήμιο Κρήτης


Ο αναδυόμενος γραμματισμός στην προσχολική εκπαίδευση:
Νέα ζητήματα και εκπαιδευτικές προτάσεις


Διαβάστε το άρθρο στον παρακάτω σύνδεσμο 
 http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/education/article/view/9970

Γλώσσα ελληνικά και αγγλικά 

Δεν υπάρχουν σχόλια: