Δύο βιβλία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων


 2gym-evosm.thess.sch.gr
 Δύο χρήσιμα βιβλία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων από την Β. Αρβανιταντώνη, Εκδ. Κιβωτός 2010

Στα βιβλία υπάρχουν προτάσεις-σχέδια υλοποίησης Πολιτιστικών προγραμμάτων καθώς και εξαιρετικά  χρήσιμοι πίνακες που αφορούν τη σύνδεση των διάφορων πολιτιστικών θεμάτων με την διδακτέα ύλη των μαθημάτων . Περιλαμβάνονται επίσης καταλόγοι φορέων για επισκέψεις και για άντληση εκπαιδευτικού, ενημέρωση για το διαθέσιμο υποστηρικτικό ψηφιακό υλικό φορέων και χρήσιμες συνδέσεις. 


Κατεβάστε εδώ τα βιβλία 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μεθοδολογία, πολιτικές, πρακτικές επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας(Γυμνάσιο)

Αρχείο Δημοσιεύσεων