31/10/16

Εκπαιδευτικό υλικό « Ο Ταξιδιώτης της γραφής» από το Ίδρυμα Ευγενίδου


Η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου, έχει δημιουργήσει την εκπαιδευτική δραστηριότητα με την ονομασία «Ταξιδιώτης της γραφής», που απευθύνεται στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη), καθώς και στους μαθητές των τάξεων του Γυμνασίου.
Πρόκειται για εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή βαλίτσας, που παρέχεται μέσω δανεισμού στα σχολεία. Η διάρκεια του δανεισμού ορίζεται στη μία εβδομάδα και απαιτείται η απόκτηση κάρτας μέλους της βιβλιοθήκης (με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας) του παραλήπτη εκπαιδευτικού και αίτηση δανεισμού υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή του σχολείου. Ο «Ταξιδιώτης της γραφής» παραλαμβάνεται και επιστρέφεται στις καθορισμένες ημερομηνίες από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. 
Ο «Ταξιδιώτης της γραφής» περιέχει υλικό με το οποίο ο εκπαιδευτικός θα μπορέσει να διδάξει στους μαθητές την ιστορία της γραφής. Πιο συγκεκριμένα, από το υλικό που περιέχεται, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες κάνοντας με αυτό τον τρόπο την κατανόηση του θέματος μια ευχάριστη διαδικασία ή να χρησιμοποιήσει την παρουσίαση (Powerpoint) που περιέχεται στο CD και μέσα από εικόνες και βίντεο να προβάλει παραστατικά την εξέλιξη της γραφής. Για την καλύτερη προετοιμασία του εκπαιδευτικού και για την περαιτέρω ενημέρωσή του, παρέχονται και δύο βιβλία πολύ κατανοητά και αρκετά πλήρη όσον αφορά την κάλυψη του θέματος.

Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα υλικά και τα όργανα γραφής του παρελθόντος δοκιμάζοντάς τα στην πράξη (γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν στη βαλίτσα και αναλώσιμα υλικά τα οποία αντικαθιστά μετά την χρήση τους η βιβλιοθήκη μας).

Σκοπός του «Ταξιδιώτη της γραφής» δεν είναι μόνο να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό στο έργο της μάθησης, αλλά και να αποτελέσει την αφετηρία για περαιτέρω αναζήτηση της γνώσης μέσα από την κάλυψη της περιέργειας του μαθητή, με βιωματικό και ευχάριστο τρόπο.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα της Βιβλιοθήκης 210 9469631 – 32. 
Δεν υπάρχουν σχόλια: