21/10/16

Η έρευνα στους τομείς δραστηριότητας των εκπαιδευτικών


    Ÿ 

Δημήτρης Θ. Ζάχος, Επίκουρος Καθηγητής. Παιδαγωγικής – Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΑΠΘ

Ομάδα μετεκπαιδευόμενων δασκάλων Διδασκαλείο Δ. Γληνός 2007-2008

  Ένα εγχειρίδιο για την εκπαιδευτική έρευνα που περιλαμβάνει εκτός των άλλων τα είδη και τα στάδια της έρευνας καθώς και τις στρατηγικές της ερευνητικής διαδικασίας. Στο εγχειρίδιο δίνεται έμφαση, με περαιτέρω ανάλυση, σε τομείς της εκπαιδευτικής έρευνας που δεν αναλύονται με επάρκεια από τα σχετικά βιβλία που κυκλοφορούν στην ελληνική γλώσσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: