6/10/16

Θεματικές ενότητες και διδασκαλία των Θρησκευτικών στο δημοτικό

Οδηγίες για τη διαχείριση της διδακτέας ύλης του μαθήματος των Θρησκευτικών για το Δημοτικό Σχολείο
Οι οδηγίες σε μορφή pdf.

Δεν υπάρχουν σχόλια: