12/10/16

Έγγραφο για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών( δικαιολογητικά, μεταπτυχιακά αναγωγή προϋπηρεσίας)

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4354/2015 στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς 

1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας και προϋποθέσεις για μισθολογική εξέλιξη
2. Αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων
3. Δικαιολογητικά αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη
4. Αναγωγή προϋπηρεσίας
5. Παραδείγματα αναγωγής προϋπηρεσίας


 Διαβάστε το έγγραφο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: